logo10.png
WIN_20190224_17_19_53_Pro editado.jpg

JOAN BERNAT

ASSESSOR FISCAL I COMPTABLE

VISITES CONCERTADES

DEMANI HORA

Carrer Sant Pere, 1-19  Edifici CEI

BALAGUER (LLEIDA)

Mòbil 615547224

 • facebook

BENVINGUTS

Ens ocupem de les seves necessitats

Una bona planificació en l'aspecte fiscal i comptable en l'àmbit empresarial és avui en dia essencial en qualsevol estructura de negoci. La gran quantitat de normativa estatal existent en els seus diferents àmbits, nacional, autonòmic i local unida a la cada vegada més notòria globalització fa que aquesta tasca s'hagi de desenvolupar d'una forma molt acurada. L'acompanyament i el suport que oferim als nostres clients el materialitzem des d'una perspectiva que va més enllà d'una freda conversa de despatx. Els nostres clients són els nostres amics. Junts avancem !!!

Lone Walk
 

ELS NOSTRES SERVEIS

Per altres serveis no relacionats en aquesta web consulti'ns

 
Data on a Touch Pad

PARTICULARS

 • Declaració IRPF (Renda) i Patrimoni:

Estudi previ per l'optimització de partides deduïbles

Estudi previ de l'impacte econòmic en pèrdues i guanys patrimonials

Càlcul retencions aplicables en fulls de salari

Atenció de requeriments tributaris

 • Tramitació sol·licitud i devolució de prestacions maternitat

 • Tramitació tot tipus d'ajuts i subvencions

 • Obtenció de Certificacions Tributàries

 • Assessorament general

 
Making Notes

AUTÒNOMS I SOCIETATS

 • Estudis de viabilitat de negoci

 • Constitució qualsevol tipus de Societat

 • Expedient Sol·licitud Pagament Únic Atur 

 • Subvencions Foment Autoocupació 

 • Alta treballador Autònom

 • Alta obligacions fiscals davant l'Agència Tributària

 • Confecció comptabilitat en qualsevol dels seus règims

 • Declaracions diferents impostos: Renda, Patrimoni, IVA, Pagaments Fraccionats, retencions rendiment del treball, retencions lloguer locals, retencions activitats professionals, Impost de Societats ...

 • Declaracions informatives: operacions intracomunitàries, operacions amb terceres persones ...

 • Confecció Comptes Anuals pel Registre Mercantil

 • Acompanyament i assessorament continuat

 
 

ASSOCIACIONS

 • Constitució associacions: confecció estatuts, acta fundacional, inscripció registre associacions

 • Alta obligacions fiscals davant l'Agència Tributària

 • Confecció comptabilitat adaptada a cada tipus d'associació

 • Declaracions diferents impostos: Impost Societats, IVA,retencions rendiment del treball, retencions lloguer locals, retencions activitats professionals ...

 • Declaracions informatives: declaració de donacions,  operacions amb terceres persones 

 • Confecció Comptes Anuals

 • Confecció Llibre Actes, Socis i Voluntariat

 • Confecció redactat informació Llei 19/2014 de transparència

 • Tramitació de Subvencions

 • Acompanyament i assessorament continuat

COMUNITATS DE PROPIETARIS

 • Confecció Estatuts de Règim Intern

 • Legalització Llibre d'Actes

 • Cobrament de quotes als copropietaris

 • Confecció comptabilitat

 • Convocar i assistir a les Juntes

 • Confecció Actes

 • Tramitació Subvencions

 • Alta obligacions fiscals davant l'Agència Tributària

 • Declaracions tributàries segons les obligacions específiques de cada Comunitat

 • Acompanyament i assessorament continuat

 
 

CONTACTE

Mòbil 615547224

 • facebook
adult-1822449_1920.jpg

Contacti'ns per qualsevol assumpte i l'atendrem a la major brevetat possible. Les seves dades seran tractades d'acord amb l'establert a la vigent normativa de protecció de dades i més concretament pel que fa als drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació al tractament. El responsable a aquests efectes és Joan Bernat Cucó, a qui es traslladarà qualsevol petició relacionada amb aquestes qüestions.

Clicant a ENVIAR  declara conèixer i acceptar els nostres

sobre protecció de dades personals

Moltes gràcies per contactar. Atendrem la seva petició a la major brevetat.